BAARSCHOT

                

                 de Maria-grot                                                         't behouwe huys

                

                in de brouwerij                                                        Duc de Brabant

Baarschot heeft ongeveer 570 inwoners en is de kleinste kern van de gemeente Hilvarenbeek. Door de Baarschottenaren wordt een opvallend bouwwerk gekoesterd. De Maria-grot, nagenoeg verscholen onder hoge bomen aan de invalsweg. In 1945 werd deze gebouwd uit dankbaarheid dat Baarschot geen slachtoffers te betreuren had. De grot is volledig opgetrokken uit zwerfkeien die in de omgeving zijn verzameld. In de 15e eeuw was er sprake van een watermolen, die 400 jaar later in verval raakte. Enkele langgevelboederijen dateren uit de 18e eeuw. Het mooiste en indrukwekkendste historisch pand dateert van 1717. Hierin was 100 jaar lang een brouwerij gevestigd, die in 1949 stopte met productie. Nog diverse onderdelen uit die periode zijn bewaard. Nu is hier onder de naam "In de brouwerij", een restaurant en pannenkoekenhuis gevestigd.

Voor het organiseren van diverse (sociale) activiteiten heeft Baarschot een enthousiast team genaamd "comité Baarschot". De sociale structuren tussen de inwoners zijn van belang; dit is de ruggegraat van ons dorp. Het comité Baarschot zet zich in om voor elke inwoner van Baarschot gezellige activiteiten te organiseren: 

Kindercarnaval, Bidden en onderhouden Maria-grot, Kermis (Baarschot in beweging en bbq), Jaarmarkt, kinderreisje, Bravoure, seniorendag, kienen, sinterklaas, sjoelen.

Comité Baarschot is opgericht in 1970 en sinds 1996 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam: “Stichting Comité Baarschot” Met als doel:

v      Het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Baarschot.

v      Het in stand houden van het oorlogsmonument: “De grot”.

De stichting probeert haar inkomsten te halen uit te organiseren activiteiten, sponsorgelden, subsidies, donaties e.d.

Visie Comité Baarschot

In de toekomst zien we een verschraling van de voorzieningen in de kleine kernen. Baarschot heeft geen kerk, geen school, geen huisarts ect. Baarschot kan qua voorzieningen al niet veel minder worden. Desondanks zien wij dat er zich veel jonge gezinnen vestigen in Baarschot, sommigen van oorsprong Baarschottenaren en sommige van buiten Baarschot. De school is op fietsafstand en het merendeel van de voorzieningen zijn in Diessen aanwezig. De nieuwbouwwijk zal in de komende jaren nog verder uitgebreid worden.

Baarschot is nauw betrokken bij Diessen en Haghorst. De carnaval wordt altijd "gevrierd"met uit Diessen De Stopnaolden en uit de Haghorst De Durdauwers. Momenteel kunnen wij stellen dat de horeca het middelpunt is in Baarschot; zij zorgen voor ontmoetingsplekken voor de inwoners van Baarschot. Wij hopen dat deze horeca behouden kan blijven voor Baarschot omdat op deze manier Baarschot aantrekkelijk blijft voor de inwoners en voor de toerist.

Als wij ons met de vrijwilligers van het Comité Baarschot en de vele helpende handjes in blijven zetten voor ons dorp kunnen we ervoor zorgen det Baarschot een gezellige leefomgeving blijft voor jong en oud. De verbinding tussen jong en oud zullen wij steeds op blijven zoeken en wij dagen alle inwoners van Baarschot uit om hierbij te helpen en te ondersteunen.

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden nl:

Voorzitter Marian Hoozemans Tongerloseweg 5 06-45693906
Vice voorzitter Mark Timmermans Gerstakker 2 06-12907344
Penningmeester / secretaris Jolanda van der Zanden Baarschotsestraat 33 06-54940998
Leden Marianne Jans Heikant 9 06-13504175
Leden Rob Verhoeven Tongerloseweg 5 06-55186281
Leden Astrid Schepens Baarschotsestraat 18a 06-28899230
       


 

 

Privacyverklaring  

 

Comité Baarschot, gevestigd aan Baarschotsestraat 33, Diessen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.comitebaarschot.nl Baarschotsestraat 33, Diessen +31 645693906

Marian Hoozemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Comité Baarschot Hij/zij is te bereiken via hoosjesss@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Comité Baarschot verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Comité Baarschot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en overige informatie over activiteiten die Comité Baarschot organiseert om de leefbaarheid te bevorderen.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Comité Baarschot maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Comité Baarschot bewaart uw persoonsgegevens zolang u inwoner van Baarschot bent. Indien u niet meer woonachtig in Baarschot bent, worden uw gegevens niet langer gebruikt.

Indien u aangeeft niet langer informatie of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u Marian Hoozemans dmv mail of telefonisch hiervan op de hoogte stellen. Uw gegevens worden dan binnen één maand verwijderd uit het systeem.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Comité Baarschot verstrekt nooit aan derden uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Comité Baarschot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comité Baarschot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hoosjesss@gmail.com.

 Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Comité Baarschot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Comité Baarschot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marian Hoozemans;  hoosjesss@gmail.com

 

24 mei 2018, Baarschot

Voorzitter  Comité Baarschot

Marian Hoozemans